Εγκατάσταση - καθαρισμός λογισμικού (Software)

Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, antivirus, πολυμεσικών εφαρμογών. Επίσης επιδιόρθωση ελλατωματικού και αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού αλλά και ενημέρωσή του με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα updates.