Εγκατάσταση δικτύων

Δημιουργία οικιακών ή εργασιακών δικτύων που επιτρέπουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συσκευών/μελών τους, στο βαθμό που εσείς επιθυμείτε.