Εγκατάσταση - καθαρισμός υλικού (Hardware)

Προσθήκη ή αντικατάσταση υπάρχοντος υλικού - συσκευής και εγκατάσταση του αντίστοιχου προγράμματος οδήγησης ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία. Επίσης καθαρισμός του υλικού με σκοπό τη σωστή απόδοση του συστήματος ψύξης.